19 січня: проти фашистського «руського світу» та його українських послідовників! (UKR, RUS)

19 січня — день пам’яті російських опозиціонерів Анастасії Бабурової та Станіслава Маркелова, вбитих фашистами з кремлівською «кришею». Чому це було і є актуальним для України?

Російська влада, побоюючись революції, подібної до Майданів, взяла на озброєння ультраправі, реакційні цінності й просуває їх по всьому світу. Фактично Росія є головною фашистською загрозою для України.

Російська еліта силкується нав’язати свої фашистські цінності Україні. Нині наша країна об’єктивно протистоїть цьому, тому пацифізм і абстрагування від війни в контексті подальшого розвитку неможливі.

Але не все так добре й всередині України. «Руський світ» здіймає голову серед нас. В Україні є свої фашисти, і вони — криве дзеркало російських, як за методами, так і за політичними цілями.

Українські фашисти копіюють російських і так само виступають за свавілля і попрання всіх можливих прав, цинічно плюють на основні конституційні принципи на кшталт народного суверенітету, рівності та світського характеру влади. Їхня мета — відмова від загальнолюдських цінностей і повернення до лона «руського світу», нехай і в його альтернативному вигляді.

Фактично українські фашисти представляють собою підпорядковану певним урядовим колам силу, що не лише переглядає цілі та історичну місію Майдану, але і повністю їх заперечує.

Перемога пародії на «руський світ» в обличчі українських фашистів, що слугують корупційно-бюрократичним структурам, знецінять усі досягнення і жертви революції. Також зникне весь сенс протистояння російській агресії.

Необхідно продовжувати боротьбу проти «руського світу» на всіх фронтах: військовому, політичному, ідеологічному та культурному. Одним з найбільш важливих кроків у цьому напрямку буде відставка голови Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова, як головного патрона фашистів у органах влади.

19 января: против фашистского «русского мира» и его украинских последователей!

19 января — день памяти российских оппозиционеров Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова, убитых фашистами с кремлёвской «крышей». Почему это было и есть актуальным для Украины?

Российская власть, страшась революции, подобной Майданам, взяла на вооружение крайне правые, реакционные ценности, которые продвигает по всему миру. Фактически Россия является главной фашистской угрозой для Украины.

Российская элита всеми силами пытается навязать фашистские ценности Украине. Сейчас наша страна объективно противостоит им, поэтому пацифизм и абстрагирование от войны в контексте дальнейшего развития невозможны.
Но не всё так гладко и внутри Украины. «Русский мир» поднимает голову среди нас. В Украине есть свои фашисты, и они — кривое зеркало российских, как по методам, так и по политическим целям.

Украинские фашисты копируют российских и также выступают за беспредел и попрание всех возможных прав, цинично плюют на основные конституционные принципы вроде народного суверенитета, равенства и светского характера власти. Их цель — отказ от общечеловеческих ценностей и возврат в лоно «русского мира», пусть и в его альтернативной версии.

Фактически украинские фашисты представляют собой силу на службе у определенных групп в правительстве, которая не просто пересматривает цели и историческую миссию Майдана, но и полностью их отрицает.

Победа пародии на «русский мир» в лице украинских фашистов, служащих у коррупционно-бюрократических структур, обесценит все достижения и жертвы революции. Также будет утерян смысл сопротивления российской агрессии.

Необходимо продолжать борьбу с «русским миром» на всех фронтах: военном, политическом, идеологическом и культурном. Одним из важных шагов в этом направлении станет отставка главы МВД Арсена Авакова, как главного патрона фашистов в органах власти.

Джерело

Підтримати редакцію:

  • UAH: «ПриватБанк», 5168 7422 0198 6621, Кутній С.
  • USD: skrill.com, [email protected]
  • BTC: 1D7dnTh5v7FzToVTjb9nyF4c4s41FoHcsz
  • ETH: 0xacC5418d564CF3A5E8793A445B281B5e3476c3f0
  • DASH: XtiKPjGeMPf9d1Gw99JY23czRYqBDN4Q69
  • LTC: LNZickqsM27JJkk7LNvr2HPMdpmd1noFxS

You may also like...