Помеченные: Микитенко

2

“Чітка позиція у спільному русі” (за матеріалами виступу колективу Тарнак)

Конкретні, унікальні форми політичного мистецтва народжуються з ситуації, в якій вони відбуваються. На тісному зв’язку практик і тактик з конкретною ситуацією наполягають учасники колективу Тарнак.