Регіонали знову подали на розгляд Ради антиробітничий Трудовий Кодекс

20130622_112839_Julia

avtonomia.net

Депутати від Партії Регіонів Олександр Стоян та Ярослав Сухий вчергове подали до Верховної Ради проект Трудового кодексу України – цього разу це доопрацьований проект кодексу № 2902 від 22.04.2013 –http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=46746

АСТ вже повідомляла про небезпеки проекту Трудового кодексу № 2902 від 22.04.2013 –http://avtonomia.net/2013/05/03/avtori-novogo-proektu-trudovogo-kodeksu-hochut-uzakoniti-lokaut-2/

Та що ж депутати змінили в доопрацьованому проекті?

– перш за все, звертає на себе увагу те, як влада відреагувала на критику ст.380 проекту Трудового кодексу від 22.04.2013. Нагадаємо, що ст.380 попереднього проекту кодексу, яка мала промовисту назву „Гарантії для роботодавців під час страйку” передбачала, що у разі вичерпання можливостей для врегулювання трудового спору, роботодавець може застосовувати тимчасову зупинку роботи підприємства або суттєве скорочення обсягів виробництва з одночасним припиненням виплати заробітної плати частині або всім працівникам. Тобто, проектом Трудового кодексу було передбачено можливість локауту. Ми писали, що дана норма є чи не найнебезпечнішою у проекті кодексу від 22.04.2013, бо дає роботодавцеві можливість придушити будь-який трудовий протест.

В редакції доопрацьованого проекту Трудового кодексу від 27.08.2013 ст.380 називається „Заборона локауту” та передбачає, що у процесі врегулювання колективного трудового спору, включаючи проведення страйку, забороняється локаут – звільнення за ініціативою роботодавця працівників у зв’язку з їх участю в колективному трудовому спорі чи у страйку, а також ліквідація юридичної особи, її філії, представництва.

Ми бачимо, що внаслідок агресивної критики статті 380 проекту Трудового кодексу в редакції від 22.04.2013, яка мала законодавчо закріпити можливість локауту, депутати замінили її на норму, що забороняє локаут.

Але при пильному розгляді доопрацьованого проекту Трудового кодексу від 27.08.2013 ми бачимо, що влада залишила в тексті документу інші антиробочі норми.

Зокрема, це норми проекту Трудового кодексу № 2902 від 22.04.2013 про які ми писали раніше, а саме:

–         згідно ч.2 ст.118 проекту Трудового кодексу передбачена можливість звільнення одиноких матерів, що мають дитину до 15 років за ініціативою роботодавця на підставі невиконання чи неналежного виконання працівником своїх трудових обов’язків. За діючою ч.3 ст.184 КЗпП звільнення одиноких матерів можливе лише в разі повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням.

–         згідно п.2 ч.2 ст.104 проекту Трудового кодексу дозволяється звільнення працівника з ініціативи роботодавця за розголошення державної таємниці, комерційної або іншої захищеної законом інформації, що стала відома працівникові, який підписав зобов’язання про її нерозголошення або трудовий договір укладено з умовою про нерозголошення цієї інформації, у зв’язку з виконанням трудових обов’язків; відмови у наданні допуску до державної таємниці. Звичайно, логічним є те, що підтвердження того, що працівник дійсно розголосив захищену інформацію має бути встановлене належними чином (рішенням в цивільній справі, вироком у кримінальній), – а доказування у даній справі – це кропітка та вкрай важка справа для роботодавця. Але ми не маємо сумнівів, що роботодавці будуть звільняти працівників за одну підозру у розголошенні подібної інформації, адже вказана норма не конкретизує шляхів доведення факту порушення зі сторони найманого працівника. Крім того, до інформації, що становить комерційну таємницю може бути віднесено і відомості про розмір оплати праці на підприємстві – роботодавець може забажати, щоб працівники не знали реальний розмір заробітної плати своїх колег, – це робить непрозорою систему оплати праці.

–         також звільнення з ініціативи роботодавця пропонується дозволити у разі відмови працівника робити щеплення. Згідно ч.3 ст.105 трудовий договір за ініціативою роботодавця може бути розірвано без попередження про наступне звільнення у разі ухиляння працівника від обов’язкового профілактичного щеплення проти інфекційних хвороб або від періодичного проходження медичного огляду (частина друга статті 86 цього Кодексу).

–         проект Трудового кодексу передбачає встановлення спостереження за найманим працівником. Відповідно до ч.1 ст.28 роботодавець вправі контролювати виконання працівниками трудових обов’язків, у тому числі з використанням технічних засобів, якщо це зумовлено особливостями виробництва, з обов’язковим попередженням працівників про їх застосування. Під час здійснення такого контролю не допускаються дії, що принижують честь і гідність або порушують інші права працівників. Ми не сумніваємося в тому, що надання згоди на подібний контроль стане необхідною умовою для прийняття на роботу.

–         проектом Трудового кодексу передбачається присутність уповноважених осіб роботодавця під час розгляду запиту про погодження з профспілкою звільнення працівника. Так згідно ч.2 ст.122 запит роботодавця розглядається у присутності працівника (його представника) та особи, уповноваженої роботодавцем. Тобто, ми бачимо спробу законодавчого втручання в діяльність профспілки, членом якої є працівник.

–     також згідно ч.3 ст.13 проекту Трудового кодексу якщо колективний договір не укладено, питання, що мають бути ним урегульовані відповідно до вимог цього Кодексу, регулюються нормативними актами роботодавця, погодженими з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи після проведення з ним консультацій, а в разі відсутності первинної профспілкової організації роботодавець самостійно приймає такі акти. І хоча згідно ч.2 ст.13 проекту нормативні акти роботодавця не можуть суперечити актам трудового законодавства, колективним угодам, колективному договору, все ж таки ми бачимо, що в окремих випадках саме нормативними актами роботодавця може бути підмінено колективний договір.

–         також в новий проект перекочували в повному обсязі норми сумнозвісного Закону України „Про соціальний діалог в Україні”. Детальніше про цей закон читайте тут – http://livasprava.info/content/view/1702/1

Ми з Вами бачимо, що норму попереднього проекту Трудового кодексу про локаут вдалося поховати в результаті радикального деструктивного протесту з боку суспільства. Але влада бажає торгуватися і викинувши з проекту Трудового кодексу одну антисоціальну норму, залишає в документі низку інших. В даному випадку ми не маємо погоджуватися на дещо покращений проект, а маємо виступити рішуче проти будь-яких спроб обмежити права найманого працівника, відкинувши будь-які ілюзії щодо досягнення можливого компромісу з державою. Адже, як ми знаємо, будь-які спроби торгуватися з державою закінчуються поразкою для супільства –http://avtonomia.net/2013/03/26/torg-tut-ne-umesten-o-vrede-peregovorov-s-gosudarstvom/

Тому доопрацьований проект Трудового кодексу № 2902 від 27.08.2013 заслуговує тільки на протест проти його  прийняття.

Програма каналу ТВі “Сьогодні про головне” 25.07.2013 про Трудовий Кодекс. У ній взяв участь представник АСТ.

http://tvi.ua/new/2013/07/25/mykhaylo_volynec_novyy_trudovyy_kodeks_prosto_hlumytsya_nad_naymanymy_pracivnykamy

You may also like...